Ďakujeme, že ste súčasťou Waves Bratislava

Radi by sme sa poďakovali všetkým z vás, ktorí prišli na Waves Bratislava 2015 a spoločne s nami celý víkend objavovali množstvo novej a skvelej hudby. Počas prvého októbrového víkendu ste skutočne naplnili bratislavské kluby a vytvorili pre domácich aj zahraničných účinkujúcich atmosféru, na ktorú tak skoro nezabudnú.

Veľké ďakujeme patrí naším partnerom, ktorí pomohli pri realizácii festivalu finančne, organizačne alebo svojím know-how. Významným spôsobom prispievate nielen k existencii jedinečného mestského klubového festivalu na Slovensku, ale aj k rozvoju a profesionalizácii našej domácej hudobnej scény.  

Menovite ďakujeme Visegrádskemu fondu, vďaka ktorému mohlo na festivale vystúpiť viacero kapiel z krajín V4 a získať tak nové kontakty, zúčastniť sa speed meetingov a recepcie s hudobnými profesionálmi z tohto regiónu. Ďakujeme Stredoeurópskej nadácii (CEF), ktorá uvidela potenciál nášho podujatia v širšom kontexte a podporila jeho snahu napomôcť šíreniu kultúry strednej Európy.

Ďakujeme Bratislavskej organizácii cestovného ruchu (BTB) za kyvadlovú dopravu medzi mestami Viedeň a Bratislava. Prispeli ste k pohodliu návštevníkov festivalu v oboch mestách a do Bratislavy pritiahli množstvo zahraničných hostí. Prehliadka Bratislavy v réžii BTB takisto prispela k vytvoreniu pútavého programu pre zahraničných delegátov.

Ďakujeme Turizmu regiónu Bratislava za nezabudnuteľný výlet pre zahraničných delegátov, ktorí tak mali šancu spoznať okolie nášho hlavného mesta, ako aj samotnému mestu Bratislava, ktoré podujatiu poskytlo primátorskú záštitu a podporu vo forme reklamnej kampane a finančnú podporu prostredníctvom Ars Bratislavensis. Vďaka patrí aj Bratislavskému samosprávnemu kraju za príjemnú spoluprácu.

Ďakujeme BKIS za poskytnutie priestorov divadla MDPOH, ktoré hostilo viacero skvostných koncertov a spoločnosti SOZA za prezentáciu výsledkov prieskumu hudobného priemyslu na Slovensku počas konferencie.

Aj vďaka podpore veľyslanectiev Švajčiarska, Izraela a Rakúskemu kultúrnemu fóru sme mohli v našom programe predstaviť vynikajúcich hudobníkov z týchto krajín návštevníkom festivalu aj odbornému publiku. Špeciálne zameranie v programe na lotyšské, litovské a estónske kapely bolo možné vďaka spolupráci s Music EstoniaMusic export Latvia a M.P.R music agency.

Ak ste počas festivalu nestihli niektoré z koncertov v MDPOH a Ateliéri Babylon, môžete si ich dodatočne pozrieť v archíve na Clubstreamer.eu. Slovenská streamingová platforma počas oboch večerov prinášala priame prenosy z 18 koncertov.

Krásne festivalové tričká a tašky nám zabezpečila firma MerchYou, ktorá sa špecializuje na koncertný a festivalový merch. Za prehľadnú mobilnú festivalovú aplikáciu ďakujeme firme Golive a za rýchlu a precíznu tlač našich vizuálov firme Willmark.

Za dlhú výdrž pri náročnej festivalovej produkcii ďakujeme nápojom od firmy Red Bull, za kvalitné drinky na baroch firme Ital Market a pivovaru Svijany za poctivé čapované pivo.

Veľká vďaka patrí všetkým participujúcim klubom a priestorom za ich ústretovosť a ochotu spojiť sa pre spoločnú vec. Stará tržnica, MDPOH, Nu Spirit Clubu, KC Dunaj, V-klub, Ateliér Babylon, Gorila.sk Urban Space, Poľský inštitút, Klub Dole, Urban House, Fuga, Lokal UNAS, Kunsthalle Lab, Zóna by Refresher a Art Cafe. U vás všetkých ľudia zažili jedinečné koncerty a ozajstnú festivalovú atmosféru.

Za ubytovanie umelcov a delegátov, ako aj za konferenčné priestory ďakujeme Hotelu Crowne Plaza Hotelu Tatra.

Veľmi potrebnú mediálnu podporu nám poskytol hlavný mediálny partner RTVS, Rádio_FM a mediálni partneri: Denník N, Newsound.sk, .týždeň, Inspire, Rádio Wave, Fullmoon, Musicserver.cz a inBA.

Profesionálny techincký servis a všetky požiadavky kapelám splnili Ozzy, Marcel, Q99, Cobra Sound, AMEX, Rahan, Singo, Kodo, 4sound a Backline.sk. Ďakujeme!

Bezproblémový predaj online lístkov zabezpečila firma Tixy.sk a ich skenovanie na každom z festivalových venue bolo možné vďaka telefónom od firmy Huawei.

Kontrolu náramkov ako aj celkovú bezpečnosť na festivale mala na starosti firma ARES, požiarnu bezpečnosť zas firma AZAS.

Vzájomnú komunikáciu medzi všetkými zložkami festivalu zabezpečil Radiopol a ich vysielačky. Elektrické rozvody a zapojenia sietí mal na starosti Oskar Rajna, pódiové zábrany firma TOI TOI.

Veľká vďaka patrí našej úderke a stage handom, ktorých mali na starosti Ondro/Sigi – Ploty, hajzle, stage. Za školenie BOZP pre našich brigádnikov ďakujeme FIBEZ.

Menovite taktiež ďakujeme Barborke Bodnárovej za artists production, Kristiánovi Šefferovi za manažovanie transportu, Terezke Hlavatej za catering, Katji Thalerovej za komunikáciu s brigádnikmi, Lívii Šimovej za hlavnú pokladňu, Ivane Macarikovej za prípravu konferencie a Monike Lošťákovej za dohľad nad festivalovým centrom.

Veľká vďaka patrí naším venue koordinátorom a stage manažérom v jednotlivých miestach festivalu: Martinovi Kuxo Kúkoľovi a Martinovi Chudicovi, Paule Peličovej a Tomášovi Medelskému, Matwemu Kaščákovi a Tereze Svatoňovej, Mariánovi Bystričanovi a Nike Šubínovej, Jurajovi Polgárovej a Kataríne Hudákovej, Mišovi Sládekovi a Palimu Hake, Vladovi Novákovi a Jakubovi Jurkovičovi, Jurajovi Jablonkovi a Eme Garajovej, Jurajovi Ondrejkovi, Marekovi Mikičovi a Rite Smítkovej, Adamovi Berkovi a Monike Tatarkovej, Michalovi Perželovi a Zuzane Mihálikovej.

A samozrejme Mizzimu a Cigymu za pomoc s nahrávaním rádio spotu a Petrovi Strakošovi a Richardovi Riegelovi za poskytnutie štúdia.

V neposlednej rade ďakujeme všetkým našim rodinným príslušníkom, že to s nami posledných pár týždňov vydržali a podporovali nás. Vidíme sa o rok na námestí SNP!

Thank you for being part of Waves Bratislava

We would extend our sincere gratitude to all Waves Bratislava 2015 participants. You have fulfilled our wish, filled up the Bratislava clubs and created an amazing atmosphere for our artists. They will remember this for a long time indeed.

A big thanks goes out to all our partners who have contributed financially but also with their know-how and advice. You are all contributing to a truly unique city festival and also assist in professionalizing the local music scene.

The list of our partners include: Visegrad fund, Central European Foundation, Bratislava Tourist Board, Bratislava Region Tourism, City of Bratislava, Ars Bratislavensis, Bratislava municipality, BKIS, Embassies of Switzerland and Israel, Austrian Cultural Forum, Music EstoniaMusic export Latvia, M.P.R music agency, Clubstreamer.eu, MerchYou, Golive, Willmark, Red Bull, Ital Market, Svijany, Hotel Crowne Plaza, Hotel Tatra, Tixy.sk, Huawei, ARES, AZAS, Ozzy, Marcel, Q99, Cobra Sound, AMEX, Rahan, Singo, Kodo, 4sound, Backline.sk, Radiopol, Oskar Rajna, TOI TOI, Ondro/Sigi – Ploty, hajzle, stage and FIBEZ

Main media partners: RTVS and Rádio_FM

Media partners: Denník N, Newsound.sk, .týždeň, Inspire, Rádio Wave, Fullmoon, Musicserver.cz and inBA

Venues: Stará tržnica, MDPOH, Nu Spirit Clubu, KC Dunaj, V-klub, Ateliér Babylon, Gorila.sk Urban Space, Poľský inštitút, Klub Dole, Urban House, Fuga, Lokal UNAS, Kunsthalle Lab, Zóna by Refresher and Art Cafe

Team: Barbora Bodnárová, Kristián Šeffer, Tereza Hlavatá, Katja Thalerová, Lívia Šimová, Ivana Macaríková, Monika Lošťáková

Venue coordinators and stage managers: Martin Kuxo Kúkoľ and Martin Chudic, Paula Peličová and Tomáš Medelský, Matwe Kaščák and Tereza Svatoňová, Marián Bystričan and Nika Šubínová, Juraj Polgár and Katarína Hudáková, Mišo Sládek and Pali Hake, Vlado Novák and Jakub Jurkovič, Juraj Jablonka and Ema Garajová, Juraj Ondrejka, Marek Mikič and Rita Smítková, Adam Berka and Monika Tatarková, Michal Peržela and Zuzana Miháliková.